Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

Aantal paginahits: 149087

Jaarverslagen:

JAARVERSLAG 2016 van

STICHTING DE POORTERS VAN NAARDEN

Langs deze weg willen wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting De Poorters van Naarden u hartelijk dankzeggen voor uw financiële dan wel materiële ondersteuning in 2016. Ook willen wij u verslag doen van onze activiteiten.We mogen terug zien op een zeer vruchtbaar jaar waarin wij velen hebben kunnen helpen met materiële c.q. financiële hulp.

1e Transporten en andere activiteiten in 2016 t.b.v. Hongarije:

1e Transport op 25 maart 2016 naar Nyugotszenterzsébet een van de armste dorpjes in de provincie Baranya;

2e Transport op 8 juni 2016 naar Patapoklosi in Hongarije, een heel arm dorp. Vrijdag 10 juni arriveerde het daar en werd direct door de dorpsbewoners, onder toezicht van de burgemeester, gelost;

3Transport op  7 September 2016 vertrok het derde transport van 2016 naar Vásárosbéc een heel arm dorp in Hongarije. Jammer dat vanuit dit transport een schaafbank gestolen is tijdens het transport. Maar ja, daar doe je ook niets aan. Bij de komende transporten zal er een fotograaf aanwezig zijn die alles vastlegt en de foto's direct als bewijs kunnen worden overgestuurd;  

4e Transport op 7 December 2016 naar Somogyhatvan Hij vertrok om 12.00 uur afgeladen vol en arriveerde om 12.00 uur in Somogyhatvan waar een grote groep dorpelingen en onder leiding van de burgemeester en onze contactpersonen de vracht om 18.00 uur geheel hadden gelost en thuis weer op adem konden komen. Gelijker tijd kregen wij in Naarden een telefoontje dat alles goed aangekomen was en dat men heel blij was met zo'n mooie vracht;

Door middel van bovengenoemde transporten hebben we de volgende dorpen kunnen helpen met kleding, voeding en huisraad:  Adoránpuszta,  Antalfalu, Bürüs, Cserto, Diopuszta, Gyönyösmellék, Kétújfalu, Moszgó, Patapoklosi, Nyugotszenterzsébet, Somogyapati, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló en Vásárosbéc. De berichten die we uit de dorpen ontvangen is dat dank zij deze hulp de levenstandaard van de armen op een hoger peil komt omdat ze hun uitkeringen, die beslist laag zijn, kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

Een dag voor kerst konden er, net als vorig jaar, aan de volgende drie gezinnen, dank zij de gift van een gezin uit Naarden, extra grote voedselpakketten worden gegeven aan: 1e. een alleenstaande vader met 3 kinderen en geen werk; 2e.  een alleenstaande moeder met 7 kinderen en 3e. een gezinnetje met 2 kinderen, vader is erg ziek, moeten rond komen met een uitkering van even 100 euro per maand, geen ziektekostenverzekering, daar is geen geld voor, en ook geen geld voor wat extra’s. Deze mensen zijn jullie heel erg dankbaar met de extra giften.

2e Transporten en andere activiteiten in 2016 t.b.v. Tsjechië:

1e Ook Tsjechië zijn we weer niet vergeten. Door tussenkomst van de familie Zonnenberg uit Oud-Loosdrecht hebben we kosteloos vier  vrachten naar Uherský Brod, St. Horozenkov en naar Vapenice kunnen sturen. De meegestuurde kleding, meubels enz. werden met open armen ontvangen.

2e         Ook de familie Breijer uit Almere, reed met een afgeladen wagen vol met gevraagde hulpgoederen, namens de stichting naar Uherský Brod in Tsjechië. Ze bleven daar een weekje om alle goederen persoonlijk ter hand stellen van die gezinnen die het moeilijk hebben.

Hoe bekostigen wij dit allemaal?

U begrijpt dat deze activiteiten ook veel geld kosten.

Dit jaar hadden we in het total  8.968,58 ,- aan transportkosten.

Ook verliep het contract met gemeente van de twee containers op het industriepark waardoor we verplicht zijn zelf een container van garage Mauritz te huren.

Dit kost voor 2016 € 1.452,00 wat ook in december moest betaald worden.

Ook konden we 2.542,14 ,-- besteden aan Kerst- en voedselpakketten.

 Het oud papier bracht ook een mooi bedrag op n.l. € 697,38

U ziet het gebrek aan de Gele loods speelt ons nog steeds parten. Toch konden we dit jaar tijdens Koningsdag een kraam bemannen € 583,00. Jammer genoeg konden we dit jaar geen boekenmarkt in het Andreashuis houden, hetgeen ook weer een terugval van minimal € 700,-- koste.

Daarnaast mochten we via de bank  en de bus diverse giften ontvangen. In totaal  6.461,15 waaronder een gift van de diaconie van de Protestantse gemeente Naarden en een vaste donatie voor vijf jaar van  € 1000,--

De totale uitgaven van 2016 bedroegen 15.537,87 en het batig saldo 2015 + de inkomsten 2016 =   €  25.342,11 zodat we 2016 kunnen beëindigen en 2017 beginnen met een batig saldo  van  €    9.804,24

We spreken de wens uit dat 2017 financieel net zo voorspoedig mag gaan als 2016.

Huisvesting:

In verband met het opzeggen van het contract met  Toneelvereniging Tovenaar moesten ook wij het gebouw op het Adriaan Dortsmanplein te Naarden-vesting verlaten. Gelukkig hebben we onderdak gevonden bij Buurtcentrum De Schakel,  waar we iedere dinsdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur de inzameling kunnen houden.  Daarna brengen we de spullen naar Bussum of naar de container. U begrijpt dat dit veel extra werk veroorzaakt. Vooral tijdens de transporten moeten de spullen van diverse locaties gehaald worden en dat vraagt veel arbeidskrachten.

Wij hopen dat er toch weer een centrale inname-, sorteer- en opslagplaats komt zodat we de hele week door ons werk kunnen blijven verrichten... Indien u een adres of zelf een goede ruimte ter beschikking heeft denk dan aan ons, wij willen graag met dit mooie werk doorgaan.

Het  gesprek met de gemeente Gooise Meren om toestemming te verkrijgen om twee 40” containers te plaatsen op een door hen aan te wijzen plaats is op een mislukking uitgelopen. Heel jammer, want de firma Paridon had ons al toegezegd om twee containers ter beschikking te zullen stellen. Jammer genoeg is dit allemaal mislukt.

Schoendozenacties:

Op de Julianaschool werd dit jaar weer een schoenendozenactie georganiseerd. De opbrengst was bijzonder groot. Een dikke honderdvijftig grotere en kleinere mooi ingepakte dozen mochten we bij de school komen ophalen. Dit jaar konden deze pakketten gelukkig weer met het laatste transport naar Hongarije meegeven. Ook hiervoor wordt een ieder hartelijk bedankt die hier aan meegewerkt heeft.

Twee kleuterscholen, o.a. in Somogyhatvan,  kregen de schoenendozen, de kleintjes, de overige zijn naar een opvang kinderverblijf in Patapoklosi gegaan, de burgemeester was super blij met de schoenendozen en een tas vol snoepjes, feest dus.

Kerstpakkettenactie:

Er zijn weer in vier dorpen kerstpakketten rond gebracht, de mensen hebben er heerlijk van gesmuld. Geen dagelijkse kost dat bestaat uit een beetje  meel of rijst, maar vooral wat luxe etenswaar zoals, worst, vlees, vleeswaar, boter, koffie, thee, suiker, zonnebloemolie, chocolade, leverworst en andere worst voor op brood, soep, spek, fruit, snoepjes, chips ( voor de kinderen waar kinderen aanwezig waren ) enz. enz. allemaal extra lekkere dingen waar absoluut geen geld voor is. Dus zij hebben er heerlijk van gegeten, met de feestdagen hadden zij een echt feestmaal.

Wat zijn de plannen voor 2017:

1e. In de eerste plaats natuurlijk doorgaan met inzamelen van kleding, meubels, ziekenhuismaterialen enz. enz.;

2e. Uherský Brod blijven ondersteunen met datgene waar zij ons om verzoeken;

3e Spullen blijven inzamelen voor diverse ziekenhuizen in Hongarije;

4e De Roma’s blijven ondersteunen;

5e Het psychiatrisch centrum blijven ondersteunen met kleding enz.;

6e De dorpen in Baranya trachten te helpen met diverse activiteiten;

7e Positief blijven reageren op alle hulpaanvragen die worden ontvangen;

Materiële ondersteuning :

We mochten materiële / financiële  hulp ontvangen van o.a. de Protestantse kerk te Naarden, de Remonstrantse kerk te Bussum,  de Groene Cirkel uit Huizen, Stichting Baby Hope uit Ter Aar, Firma Mauritz  en vele andere, waarvoor onze hartelijke dank.

Mede dank zij u, de vrijwilligers en vele anderen kon dit allemaal gebeuren. Wij vertrouwen er op dat wij met dit werk door kunnen gaan. Wel zijn wij afhankelijk van de materiële en financiële steun van al diegenen die een warm kloppend hart hebben voor hun noodlijdende medemens.

Namens het bestuur van

Stichting De Poorters van Naarden,

Paul Vuijst

(Voorzitter)

Wij zijn door de belasting erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling

Zie voor meer informatie Financieel helpen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

JAARVERSLAG 2015 van

STICHTING DE POORTERS VAN NAARDEN

Bestuur en vrijwilligers van Stichting De Poorters van Naarden willen u langs deze weg hartelijk dankzeggen voor uw financiële en materiële ondersteuning in 2015. Hierbij willen wij u verslag doen van onze activiteiten.

We mogen terug zien op een zeer vruchtbaar jaar waarin we velen hebben kunnen helpen met materiële c.q. financiële hulp.

Transporten en andere activiteiten in 2015 t.b.v. Hongarije:

1e Transport op 25 maart naar Patapoklosi

Op 25 maart 2015 werd er weer een wagen geladen voor Patapoklosi  De volle wagen vertrok om 13.00 uur met 450 dozen met kleding, speelgoed, keukengerei en allerlei huishoudelijke spullen. Ook gingen er veel mooie meubelen mee. Vrijdagmiddag 27 maart begon men in Hongarije met lossen. Veel dankbare mensen weer. Iedereen hartelijk dank! 

2e Transport op 5 augustus 2015 naar Somogyviszlo
Het tweede transport naar Hongarije is een feit. Een afgeladen wagen met 700 bananendozen met kleding, klein huisraad, veel meubels, keukengerei, hoog-laag bedden en matrassen enz. Vrijdag 7 augustus arriveerde de wagen in Somogyviszlo waar de burgemeester, contactpersonen en een groep lossers aan klaar stonden. Al met al reden voor dankbaarheid dat het allemaal zo goed is gegaan.

3e Transport op 29 oktober 2015 naar Somogyapathie 
Op 29 oktober 2015 vertrok er weer een vrachtwagen afgeladen vol met meer dan 600 dozen kleding, klein huisraad en veel meubelen naar Somogyapathie in Hongarije. We hopen er weer veel gezinnen mee blij te maken.

 4e Transport op 9 december 2015 naar Vásárosbéc
Op 9 december vertrok het laatste transport van 2015 naar Vásárosbéc.  Een knots van een vrachtwagen geladen met hulpgoederen voor de minderbedeelden in Hongarije. We konden de voormalige uniformen van de brandweer meesturen, alsmede 2 containers met zakken speelgoed van de AH, een dikke 100 schoenendozen van de Brandsmaschool, ongeveer 300 dozen met kleding en veel meubels. Al met al een prachtige vracht waarmee men daar weer erg blij zal zijn.

Door middel van bovengenoemde transporten hebben we de volgende dorpen kunnen helpen met kleding, voeding en huisraad:  Adoránpuszta,  Antalfalu, Bürüs, Cserto, Diopuszta, Gyönyösmellék, Kétújfalu, Moszgó, Patapoklosi, Nyugotszenterzsébet, Somogyapati, Somogyhárságy, Somogyhatvan, Somogyviszló en Vásárosbéc. De berichten die we uit de dorpen ontvangen, is dat dank zij deze hulp de levenstandaard van de armen op een hoger peil komt omdat ze hun uitkeringen, die beslist laag zijn, kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

Een dag voor kerst konden er, net als vorig jaar, aan de volgende drie gezinnen, dank zij de gift van een gezin uit Naarden, extra grote voedselpakketten worden gegeven aan: 1e. een alleenstaande vader met 3 kinderen zonder werk; 2e.  een alleenstaande moeder met 7 kinderen; 3e. een gezinnetje met 2 kinderen, waarvan de vader erg ziek is. Ze moeten rondkomen met een uitkering van even

 € 100 euro per maand, zonder ziektekostenverzekering. Daar is geen geld voor en er is ook geen geld voor wat extra’s. Deze mensen zijn jullie heel erg dankbaar voor de extra giften.

Transporten en andere activiteiten in 2015 t.b.v.Tsjechie:

1e Ook Tsjechië zijn we weer niet vergeten. Door tussenkomst van de familie Zonnenberg uit Oud-Loosdrecht hebben we kosteloos de volgende vrachten op 25  juni, 15 juli en 17 december naar Uherský Brod, St. Horozenkov en naar Vapenice kunnen sturen. De meegestuurde kleding, meubels enz. werden met open armen ontvangen.

2e  Op 19-juni en 25 september 2015 vertrok de familie Breijer uit Almere , met een afgeladen wagen vol met gevraagde hulpgoederen, namens de stichting naar Uherský Brod in Tsjechië. Ze zullen daar een weekje blijven en al de goederen persoonlijk overhandigen aan die gezinnen die het moeilijk hebben.

Hoe bekostigen wij dit allemaal?

U begrijpt dat deze activiteiten ook veel geld kosten. Dit jaar hadden we in het totaal € 9547.43,- aan transportkosten.

Ook konden we € 2093,-- besteden aan Kerst- en voedselpakketten.  Het oud papier bracht ook een mooi bedrag op n.l. € 1089,81

Het gebrek aan de Gele Loods speelt ons nog steeds parten. Toch konden we dit jaar tijdens Koningsdag een kraam bemannen en in het Andreashuis hebben we twee dagen een boekenmarkt gehouden hetgeen samen € 1221,55 opbracht. Gelukkig hebben we van het aanbod van de Protestantse Kerk Naarden om een boekenmarkt in het Andreashuis aan de Turfpoortstraat te Naarden te houden, dankbaar gebruik gemaakt. Onze hartelijke dank daarvoor. Jammer dat dit gebouw is verkocht. Wij moeten weer op zoek gaan naar een andere locatie om een boekenmarkt te organiseren.

Daarnaast mochten we via de bank en in de bus diverse giften ontvangen. In totaal € 8370,55 waaronder een gift van de diaconie van de Protestantse gemeente Naarden, van een bevriende stichting en van de gift voor het leeg halen en veegschoon opleveren van een woning.

De totale uitgaven van dit 2015 bedroegen € 11.282,24. Het batig saldo 2014 + de inkomsten 2015    komt uit op € 22.268,70-  zodat we 2015 konden beëindigen en 2016 beginnen met een batig saldo van € 10.986,46. We spreken de wens uit dat 2016 financieel net zo voorspoedig mag gaan als 2015.

 Presentaties:

Heeft u interesse in ons werk en wilt u wat meer weten dan kunnen wij fotoreportages via lichtbeelden komen vertonen. Dit deden we al op de Julianaschool te Bussum en de breiclub in Amsterdam.

Huisvesting:

We hebben tot 15-11-2016 de volgende contracten met: Toneelvereniging Tovenaar, Automobielbedrijf Mauritz. Wij kunnen gebruik maken voor het in ontvangst nemen van goederen op de maandagavonden in het oude VVV kantoor en brengen daarna de spullen naar Bussum of naar de containers. U begrijpt dat dit veel extra werk veroorzaakt. Vooral tijdens de transporten moeten de spullen van diverse locaties gehaald worden en dat vraagt veel arbeidskrachten.

Wij hopen dat er toch weer een centrale inname-, sorteer- en opslagplaats komt zodat we de hele week door ons werk kunnen blijven verrichten... Indien u een adres voor weet of zelf een goede ruimte ter beschikking heeft, denk dan aan ons Wij willen graag met dit mooie werk doorgaan. Wel zijn wij in gesprek met de gemeente Gooise Meren voor toestemming om twee 40” containers te kunnen plaatsen op een door hen aan te wijzen plaats. Hopelijk lukt dit ! Anders moeten we eind 2016 stoppen met ons zo mooie en nodige werk.

Schoendozenacties:

Op de Julianaschool werd dit jaar weer een schoenendozenactie georganiseerd. De opbrengst was bijzonder groot. Een dikke honderdvijftig grotere en kleinere mooi ingepakte dozen mochten we bij de school komen ophalen. Dit jaar konden deze pakketten gelukkig weer mee met het laatste transport naar Hongarije. Ook hiervoor wordt een ieder hartelijk bedankt die hier aan meegewerkt heeft.

Twee kleuterscholen, o.a. in Somogyhatvan,  kregen de kleine schoenendozen, de overige zijn naar een opvang kinderverblijf in Patapoklosi gegaan. De burgemeester was super blij met de schoenendozen en een tas vol snoepjes; feest dus.

Kerstpakkettenactie:

Er zijn weer in vier dorpen kerstpakketten rond gebracht, de mensen hebben er heerlijk van gesmuld. Geen dagelijkse kost dat bestaat uit een beetje  meel of rijst, maar vooral wat luxe etenswaar zoals, worst, vlees, vleeswaar, boter, koffie, thee, suiker, zonnebloemolie, chocolade, leverworst en andere worst voor op brood, soep, spek, fruit, snoepjes, chips (voor de kinderen) enz. Allemaal extra lekkere dingen waar absoluut geen geld voor is. Dus zij hebben er heerlijk van gegeten, met de feestdagen hadden zij een echt feestmaal!

Wat zijn de plannen voor 2016:

1e. In de eerste plaats natuurlijk doorgaan met inzamelen van kleding, meubels, ziekenhuismaterialen enz.;

2e. Uherský Brod blijven ondersteunen met datgene waar zij ons om verzoeken;

3e. Spullen blijven inzamelen voor diverse ziekenhuizen in Hongarije;

4e  De Roma’s blijven ondersteunen;

5e.Het psychiatrisch centrum blijven ondersteunen met kleding enz.;

6e.De dorpen in Baranya trachten te helpen met diverse activiteiten; (zie voor uitgebreide informatie via de index)

7e Positief blijven reageren op alle hulpaanvragen die worden ontvangen;

Materiële ondersteuning :

We mochten materiële / financiële  hulp ontvangen van o.a. de Protestantse kerk te Naarden, de Remonstrantse kerk te Bussum,  de Groene Cirkel uit Huizen, Stichting Baby Hope uit Ter Aar, Firma Mauritz , Gemeente Naarden en vele andere, waarvoor onze hartelijke dank.

Mede dank zij u, de vrijwilligers, en vele anderen kon dit allemaal gebeuren. Wij vertrouwen er op dat wij met dit werk door kunnen gaan. Wel zijn wij afhankelijk van de materiële en financiële steun van al diegenen die een warm kloppend hart hebben voor hun noodlijdende medemens.

Namens het bestuur van

Stichting De Poorters van Naarden,

Paul Vuijst

(Voorzitter)

Wij zijn door de belasting erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling

Zie voor meer informatie Financieel helpen

-----------------------------------------------------

JAARVERSLAG 2014 van

STICHTING DE POORTERS VAN NAARDEN

Langs deze weg willen wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting De Poorters van Naarden u hartelijk dankzeggen voor uw financiële dan wel materiële ondersteuning in 2014. Ook willen wij u verslag doen van onze activiteiten.

We mogen terug zien op een zeer vruchtbaar jaar waarin we velen hebben kunnen helpen met materiële c.q. financiële hulp.

1e Transporten en andere activiteiten in 2014 t.b.v. Hongarije:

1e Transport op 12 maart naar Patapoklosi

12 maart 2014 Het eerste transport van dit jaar is weer richting Patapoklosi in de provincie Baranya in Hongarije. We hebben 500 honderd bananendozen met kleding en huisraad, dozen met spagettie, maccaronie, bloem, rijst, tubes tandpasta, balen rijst en kant en klare voedselpakketten mee kunnen sturen. Verder meubels, bedden, matrassen, t.v., een gasfornuis en een koelkast. Al met al weer een prachtige vracht met spullen die wij, dank de gulle gevers uit Naarden en omtrek, konden inzamelen. Iedereen hartelijk dank! 

2e Transport op 14 mei 2014 naar Nyugotszenterzsébet
Het tweede transport naar Hongarije is een feit. Vroeg in de morgen  konden we starten met het laden van een 30 tonner voor Nyugotszenterzsébet in de provincie Baranya in zuid west Hongarije. Naast de 500 dozen kleding, huisraad en speelgoed hadden we dit keer de inventaris van een chinees restaurant wat we mee konden sturen. Leuke stoeltjes met chinese tekens er in gezaagd. Al met al weer een mooie vracht. De hele week heeft het hier gestort van de regen, maar wij hadden gelukkig weer een zonnige dag tijdens het laden. Al met al reden voor dankbaarheid dat het allemaal zo goed is gegaan.

3Transport op 17 september 2014 naar Somogyviszlo 
17 september 2014 vertrok er weer een 30 tonner met hulpgoederen naar Somogyviszlo in de provincie Baranya van Hongarije. Naast ongeveer 500 dozen met kleding en klein huisraad konden er veer meubelen, bedden, rolstoel en weer een partij stoeltjes met chinese tekens erin gezaagd mee gestuurd worden.

 4e Transport op 10 december 2014 naar Somogyhatvan
10 december 2014 vertrok de laatste vrachtwagen van dit jaar naar Somogyhatvan  in de provincie Baranya i n Hongarije, We konden met dit transport, naast de normale inhoud van + 500 dozen kleding en meubels, een kleine 200 schoenendozen mee geven van de Julianaschool te Bussum en heel veel aangeklede poppen van de dames van nationale vrouwengroep "Breien en haken over grenzen." Alle gevers hartelijk dank.

Door middel van bovengenoemde transporten hebben we de volgende dorpen kunnen helpen met kleding, voeding en huisraad:  Somogyapati, Kétújfalu, Bürüs, Gyönyösmellék, Moszgó, Patapoklosi, Somogyviszló, Diopuszta, Antalfalu, Adoránpuszta, Somogyhatvan, Cserto, Somogyhárságy en Nyugotszenterzsébet. De berichten die we uit de dorpen ontvangen is dat dank zij deze hulp de levenstandaard van de armen op een hoger peil komt omdat ze hun uitkeringen, die beslist laag zijn, kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

Een dag voor kerst konden er aan de volgende drie gezinnen, dank zij de gift van een gezin uit Naarden, extra grote voedselpakketten worden gegeven aan: 1e. een alleenstaande vader met 3 kinderen en geen werk; 2e.  een alleenstaande moeder met 7 kinderen en 3e. een gezinnetje met 2 kinderen, vader is erg ziek, moeten rond komen met een uitkering van even 100 euro per maand, geen ziektekostenverzekering, daar is geen geld voor, en ook geen geld voor wat extra’s. Deze mensen zijn jullie heel erg dankbaar met de extra giften.

1e Transporten en andere activiteiten in 2014 t.b.v.Tsjechie:

1e Ook Tsjechië zijn we niet vergeten. Door tussenkomst van de familie Zonnenberg uit Oud-Loosdrecht hebben we kosteloos de volgende vrachten op 16  juni, 26 juli en 15 december naar Uherský Brod, St. Horozenkov en naar Vapenice kunnen sturen. De meegestuurde kleding, meubels enz. werden met open armen ontvangen.

2e         Op 13-juni en 16 oktober 2014 vertrokken de familie Breijer uit Almere, met een afgeladen wagen vol met gevraagde hulpgoederen, namens de stichting naar Uherský Brod in Tsjechië. Ze blijven daar dan een weekje om al de goederen persoonlijk ter hand te stellen aan de ons bekende armere gezinnen.

Hoe bekostigen wij dit allemaal?

U begrijpt dat deze activiteiten ook veel geld kosten. Dit jaar hadden we in het totaal € 8825,- aan transportkosten.

Ook konden we € 2439,-- besteden aan Kerst- en voedselpakketten.  Het oud papier bracht ook een mooi bedrag op n.l. € 1162.

U ziet het gebrek aan de Gele loods speelt ons nog steeds parten. Toch konden we dit jaar tijdens Koningsdag, Naarden proeft, Naarden presenteert een kraam bemannen en in het Andreashuis twee boekenmarkten houden hetgeen samen € 1789,-- opbracht. Gelukkig hebben we van het aanbod van de Protestantse Kerk Naarden om tweemaal per jaar een boekenmarkt in het Andreashuis, aan de Turfpoortstraat, te Naarden te houden dankbaar gebruik kunnen maken.  Waarvoor onze hartelijke dank.

Daarnaast mochten we via de bank  en in de bus diverse giften ontvangen. In totaal € 5212,--

De totale uitgaven van 2014 bedroegen € 13.410,76 en het batig saldo 2013 + de inkomsten 2014 =   € 21.996,75

zodat we 2014 konden beëindigen en 2015 beginnen met een batig saldo van € 8.585,99 .

 Presentaties:

Heeft u interesse in ons werk en wilt u wat meer weten dan kunnen wij fotoreportages via lichtbeelden komen vertonen. Dit deden we al op de Julianaschool te Bussum en de brei club in Amsterdam.

Huisvesting:

We hebben tot 2017 de volgende contracten met: Toneelvereniging Tovenaar, Automobielbedrijf Mauritz en de Remonstrantse kerk in Bussum. Wij kunnen gebruik maken voor het in ontvangst nemen van goederen op de maandagavonden in het oude VVV kantoor en brengen daarna de spullen naar Bussum of naar de containers op het industrieterrein van Naarden. U begrijpt dat dit veel extra werk veroorzaakt. Vooral tijdens de transporten moeten de spullen van diverse locaties gehaald worden en dat vraagt veel arbeidskrachten.

We hopen dat er toch weer een centrale inname-, sorteer- en opslagplaats komt zodat we de hele week door ons werk kunnen blijven verrichten... Indien u een adres voor of zelf een goede ruimte ter beschikking heeft denk dan aan ons, wij willen graag met dit mooie werk doorgaan.

Schoendozenacties:

Op de Julianaschool werd dit jaar weer een schoenendozenactie georganiseerd. De opbrengst was bijzonder groot. Een dikke honderdvijftig grotere en kleinere mooi ingepakte dozen mochten we bij de school komen ophalen. Dit jaar konden deze pakketten gelukkig weer met het laatste transport naar Hongarije. Ook hiervoor wordt een ieder hartelijk bedankt die hier aan meegewerkt heeft.

Twee kleuterscholen, o.a. in Somogyhatvan,  kregen de schoenendozen, de kleintjes, de overige zijn naar een opvang kinderverblijf in Patapoklosi gegaan, de burgemeester was super blij met de schoenendozen en een tas vol snoepjes, feest dus.

Kerstpakkettenactie:

Er zijn in vier dorpen kerstpakketten rond gebracht, de mensen hebben er heerlijk van gesmuld. Geen dagelijkse kost dat bestaat uit een beetje  meel of rijst, maar vooral wat luxe etenswaar zoals, worst, vlees, vleeswaar, boter, koffie, thee, suiker, zonnebloemolie, chocolade, leverworst en andere worst voor op brood, soep, spek, fruit, snoepjes, chips ( voor de kinderen waar kinderen aanwezig waren ) enz. enz. allemaal extra lekkere dingen waar absoluut geen geld voor is. Dus zij hebben er heerlijk van gegeten, met de feestdagen hadden zij een echt feestmaal.

Wat zijn de plannen voor 2015:

1e. In de eerste plaats natuurlijk doorgaan met inzamelen van kleding, meubels, ziekenhuismaterialen enz. enz.;

2e. Uherský Brod blijven ondersteunen met datgene waar zij ons om verzoeken;

3e Spullen blijven inzamelen voor diverse ziekenhuizen in Hongarije;

4e De Roma’s blijven ondersteunen;

5e Het psychiatrisch centrum blijven ondersteunen met kleding enz.;

6e De dorpen in Baranya trachten te helpen met diverse activiteiten; (zie voor uitgebreide informatie via de index)

7e Positief blijven reageren op alle hulpaanvragen die worden ontvangen;

Materiële ondersteuning :

We mochten materiële / financiële  hulp ontvangen van o.a. de Protestantse kerk te Naarden, de Remonstrantse kerk te Bussum,  de Groene Cirkel uit Huizen, Stichting Baby Hope uit Ter Aar, Firma Mauritz , Gemeente Naarden en vele andere, waarvoor onze hartelijke dank.

Mede dank zij u, de vrijwilligers en vele anderen kon dit allemaal gebeuren. Wij vertrouwen er op dat wij met dit werk door kunnen gaan. Wel zijn wij afhankelijk van de materiële en financiële steun van al diegenen die een warm kloppend hart hebben voor hun noodlijdende medemens.

Namens het bestuur van

Stichting De Poorters van Naarden,

Paul Vuijst

(Voorzitter)

Wij zijn door de belasting erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling

Zie voor meer informatie Financieel helpen

JAARVERSLAG 2013 van
   STICHTING DE POORTERS VAN NAARDEN
 

Langs deze weg willen wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting De Poorters van Naarden u hartelijk dankzeggen voor uw financiële dan wel materiële ondersteuning in 2013. Ook willen wij u verslag doen van onze activiteiten.

We mogen terug zien op een zeer vruchtbaar jaar waarin we velen hebben kunnen helpen met materiële c.q. financiële hulp.

1e Transporten en andere activiteiten in 2013 t.b.v. Hongarije:

1e Transport op 6 maart naar Somogyaviszlo

Veel kleding, meubels, matrassen en  30 voedselpakketten voor de allerarmsten in het dorp en omgeving. We kregen bericht dat men de allerarmsten  in de nabij gelegen dorpen Antalfalu; Somogyharsagy; Diopuszta; Andoranpuszta en Somogyhatvanin vanuit Somogyaviszlo helpt. De burgemeester van Somogyaviszlo heeft contact met een maatschappelijk werkster van genoemde dorpen. Fantastisch!

2e Transport op 24 april 2013 naar Ketujfalu 
Er werd weer een transport verzorgd vanuit de containers en het schooltje voor Ketujfalu in Hongarije. Al met al moeten we zeggen dat het deze keer niet meeviel. Eerst 23 april met de auto van firma De Zeeuw de dozen uit het schooltje halen en die de 24ste uitladen bij de containers. Daarna met het vrachtautotje vier pallats met kleding halen bij de firma Muaritz en pasdaarna overladen in de grote vrachtwagen. We zijn wel blij dat we nu geheel schoonschip hebben kunnen maken. Dus we beginnen nu weer geheel overnieuw.

3Transport op 31 juli 2013 november naar Somogyviszlo 
31 juli 2013 vertrok er weer een vrachtwagen naar Somogyaviszlo volgeladen met hulpgoederen. Gelukkig was het niet zo heet met het inladen van de vele spullen uit het schooltje en de twee containers. De 30 ste hadden we de spullen uit het schooltjekunnen inladen in de vrachtauto van het schadebedrijf De Zeeuw die de wagen weer omniet ter beschikking stelde. Hartelijk dank daarvoor Het scheelt ons heel veel werk op de dag van het laden. Als het goed is komt de wagen vrijdag 2 augustus aan en kan men bij 40 C lossen, Wij wensen hen veel sterkte..

4e Transport op 20 november naar Somogyapathie
20 november konden we het laatste transport van dit jaar laden voor Somogyapathie in Hongarije. De weersverachtingen waren niet al te best, maar we konden alles droog in de auto krijgen die precies op tijd was. Om 09-00 uur arriveerde hij en om 13.00 uur konden we hem weer uitzwaien. We verwachten dat hij op 22 november de 215 schoenendozen van de Brandsma, de 30 voedselpakketten, 300 bananendozen met kleding en het vele meubilair op de plaats van bestemming uit kan laden.

5e Door middel van deze transporten hebben we de volgende dorpen kunnen helpen met kleding, voeding en huisraad:  Somogyapati, Kétújfalu, Bürüs, Gyönyösmellék, Moszgó, Patapoklosi, Somogyviszló, Diopuszta, Antalfalu, Adoránpuszta, Somogyhatvan, Cserto, Somogyhárságy en Nyugotszenterzsébet. De berichten die we uit de dorpen ontvangen is dat dank zij deze hulp de levenstandaard van de armen op een hoger peil komt omdat ze hun uitkeringen, die beslist laag zijn, kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

5a  Een dag voor kerst kon er aan de volgende drie gezinnen, dank zij de gift van het Vierkerkenhuis te Hilversum, stookhout worden gegeven: 1e. een alleenstaande vader met 3 kinderen en geen werk; 2e.  een alleenstaande moeder met 7 kinderen en 3e. een gezinnetje met 2 kinderen, vader is erg ziek, moeten rond komen met een uitkering van even 100 euro per maand, geen ziektekostenverzekering, daar is geen geld voor, en ook geen geld voor hout. Deze mensen zijn jullie heel erg dankbaar met de extra giften.

5b  Er werd een farmaceut benaderd en gevraagd om vitamines voor de kinderen in Somogyviszló ( er wordt namelijk alleen maar kool gegeten {als het er is} geen fruit enz., dus te weinig vitamines) .

Door het gebrek aan vitamimen zijn de kinderen in de winter vaak ziek. Vorig jaar kon er in de vrachtwagen een aantal potjes kindervitamines mee gegeven worden, die aan het gezinnetje gegeven kon worden waar de vader ziek van was. Deze  kinderen zijn door de vitaminen niet ziek geworden!!

Er werd door de Farmaceut voor alle kinderen in het dorp, voor de winter 2013 – 2014, vitamines geschonken en uitgedeeld aan alle gezinnen met kinderen. Ook hiervoor onze hartelijke dank.

Transporten in 2013 naar Tsjechie:

1e Ook Tsjechië zijn we niet vergeten. Door tussenkomst van de familie Zonnenberg uit Oud-Loosdrecht hebben we kosteloos de volgende vrachten op 7 + 28 juni, 12 juli en 14 december naar St. Horozenkov en naar Vapenice kunnen sturen. De meegestuurde kleding, meubels enz. werden met open armen ontvangen.

2e         22 juni Uherský Brod; Tijdens ingelaste reis heeft de familie Breijer een partij kleding en babygoederen naar Uherský Brod gebracht. Via een maatschappelijk werkster krijgen wij, van gezinnen die het niet zo breed hebben, een verlanglijstje met maten van de kleding en schoeisel. Wij trachten hier zoveel mogelijk aan te kunnen voldoen. Elke keer weer krijgen wij van hen blijken van dankbaarheid en staan wij toch weer versteld dat dit ook daar nog nodig is.

Hoe bekostigen wij dit allemaal?

U begrijpt dat deze activiteiten ook veel geld kosten. Dit jaar hadden we in het totaal € -9451.20 aan transportkosten.

Ook konden we € 2750,-- besteden aan Kerst- en voedselpakketten.  Het oud papier bracht ook een mooi bedrag op n.l. € 1.220,97 en de verkoop van vodden  373,--

U ziet het gebrek aan de Gele loods speelt ons parten. We konden dit jaar geen boekenmarkten houden hetgeen andere jaren een ruime bron van inkomsten gaf. Gelukkig hebben we van de Protestantse Kerk Naarden toestemming gekregen om tweemaal per jaar een boekenmarkt te houden in het Andreashuis aan de Turfpoortstraat te Naarden. 

Daarnaast mochten we via de bank / giro en in de bus diverse giften ontvangen. In totaal € 6790.92

De totale uitgaven van dit 2013 bedroegen € -17.868.252 en het saldo 2012 + de inkomsten 2013 =   € 27845.61

zodat we 2014 konden beginnen met een batig saldo van € 9977.36 waarvan al direct de kosten van het laatste  transport van november 2013 af moest.

Presentaties:

Heeft u interesse in ons werk en wilt u wat meer weten dan kunnen wij fotoreportages via lichtbeelden komen vertonen. Dit deden we al op de Julianaschool te Bussum en de breiclub in Amsterdam.

Huisvesting:

We hebben tot 2017 de volgende contracten met: Toneelvereniging Tovenaar, Automobielbedrijf Mauritz en de Remonstrantse kerk in Bussum. Wij kunnen gebruik maken om het in ontvangst nemen van goederen op de maandagavonden in het oude VVV kantoor en brengen daarna de spullen naar Bussum of naar de containers. U begrijpt dat dit veel extra werk veroorzaakt. Vooral tijdens de transporten moeten de spullen van diverse locaties gehaald worden en dat vraagt veel arbeidskrachten.

We hopen dat er toch weer een centrale inname-, sorteer- en opslagplaats komt zodat we de hele week door ons werk kunnen blijven verrichten...

Schoendozenacties:

Op de Julianaschool werd dit jaar weer een schoenendozenactie georganiseerd. De opbrengst was bijzonder groot. Een dikke honderd grotere en kleinere mooi ingepakte dozen mochten we bij de school komen ophalen. Dit jaar konden deze pakketten gelukkig weer met het laatste transport naar Hongarije. Ook hiervoor wordt een ieder hartelijk bedankt die hier aan meegewerkt heeft.

Twee kleuterscholen kregen de schoenendozen, de kleintjes, de overige zijn naar een opvang kinderverblijf in Patapoklosi gegaan, de burgemeester was super blij met de schoenendozen en een tas vol snoepjes, feest dus.

 

Wat zijn de plannen voor 2014:

1e. In de eerste plaats natuurlijk doorgaan met inzamelen van kleding, meubels, ziekenhuismaterialen enz. enz.;

2e. Uherský Brod blijven ondersteunen met datgene waar zij ons om verzoeken;

3e Spullen blijven inzamelen voor diverse ziekenhuizen in Hongarije;

4e De Roma’s blijven ondersteunen;

5e Het psychiatrisch centrum blijven ondersteunen met kleding enz.;

6e De dorpen Somogyapati, Kétújfalu, Bürüs, Gyönyösmellék, Moszgó, Patapoklosi, Somogyviszló, Diopuszta, Antalfalu, Adoránpuszta, Somogyhatvan, Cserto, Somogyhárságy en Nyugotszenterzsébet en hun omgeving trachten te helpen met diverse activiteiten; (zie voor uitgebreide informatie via de index)

7e Positief blijven reageren op alle hulpaanvragen die worden ontvangen;

Materiële ondersteuning :

We mochten materiële / financiële  hulp ontvangen van de Protestantse Kerk te Naarden, de Remonstrantse kerk te Bussum, het Vierkerkenhuis te Hilversum,  de Groene Cirkel uit Huizen, Stichting Baby Hope uit Ter Aar, Firma Mauritz en de Gemeente Naarden, waarvoor onze hartelijke dank.

Mede dank zij u, de vrijwilligers en vele anderen kon dit allemaal gebeuren. Wij vertrouwen er op dat wij hiermee, met uw hulp, door te kunnen gaan. Wel zijn wij afhankelijk van de medewerking van al degenen die een warm kloppend hart hebben voor hun noodlijdende medemens.

Namens het bestuur van

Stichting De Poorters van Naarden,

Paul Vuijst

(Voorzitter)

 

 

JAARVERSLAG 2012 van

STICHTING DE POORTERS VAN NAARDEN

Langs deze weg willen wij als bestuur en vrijwilligers van Stichting De Poorters van Naarden u hartelijk dankzeggen voor uw financiële dan wel materiële ondersteuning in 2012. Ook willen wij u verslag doen van onze activiteiten.

We mogen terug zien op een zeer vruchtbaar jaar waarin we velen hebben kunnen helpen met materiële c.q. financiële hulp.

1e Transporten en andere activiteiten in 2012 t.b.v. Hongarije:

1e Transporten op 15 maart en 26 juli naar Ketujfalu, een klein dorp ten zuid - westen van Szigetvar. Rond dit dorp wonen veel zigeunergezinnen waarmee wij in voorgaande jaren kennis hebben gemaakt. Op verzoek van de gemeentelijk maatschappelijk werker werden deze vrachten met veel kleding en meubels daarheen gestuurd. De foto’s die wij opgestuurd kregen spraken voor zich en geven duidelijk de blijdschap van de bewoners weer; Het mooie van dit contact is dat de spullen daar kunnen worden opgeslagen en van daaruit gedistribueerd over de omliggende dorpjes. Dat is het voordeel van betrouwbare, actieve mensen ter plaatse.

26 juli was voor de stichting een zwarte dag. In de middag vertrok dan toch het laatste transport uit de zgn. Gele loods aan het Ruijsdaelplein te Naarden-Vesting naar Hongarije. We moesten toen gebruik gaan maken van twee containers op het industrieterrein en een schooltje in Bussum. We hebben een mooie tijd in de loods gehad, maar aan alles komt een einde.

2e Transport op 11 december naar Somogyapati 
Een arm dorpje tussen Somogyviszlo en Szigetvar. Naast de vele dozen met (warme)kleding konden we ook de schoenendozen van de Brandsma - Julianaschool te Bussum meesturen en drie trap- en een elektrische naaimachines voor de naaicursus van Somogyviszlo. Een prachtige vracht

3Transporten op 30 mei en 7 november naar Somogyviszlo 
De woonplaats van onze contactpersonen Bertus en Bets de Graaf – Bosch. Een lintachtig dorp, waar nog veel armoede heerst. Ook wonen er in de directe omgeving zigeuners die een “woninkje” bewonen waar wij beslist niet zouden mogen wonen van bouw en woningtoezicht. Misschien herinnert u zich noch de bordjes uit de jaren vijftig: ”Onbewoonbaar verklaarde woning.” Genoemde bordjes zouden niet gek staan op vele onderkomens; Met het tweede transport konden naast veel kleding, meubels en matrassen + 30 grote voedselpakketten voor de allerarmsten in het dorp en omgeving meesturen. Bertus en Betsy zullen ze distribueren. Deze pakketten gaan buiten de Kerstpakketten om..

4e Transport op 9 oktober naar Bodvalenka
In Hongarije met een inventaris voor een ontvangst-centrum en veel kleding voor de inwoners van het Fresko dorp. Wij hopen dat het snel van de grond komt.

Op het verzoek, wat we op 8 november ontvingen van de in Hongarije wonende Frouke Schouwstra die betrokken is bij de zigeunerproblemen in Lapáncsa en Bódvalenke, hebben we actie ondernomen. De vraag werd gedeponeerd of wij deel wilden nemen in een actie voor 76 truien voor de jongeren van genoemde plaatsen die nog nooit een nieuwe trui hadden gekregen. We kunnen nu meedelen dat alle 76 jongeren met de Kerst een nieuwe trui hebben ontvangen.

5e Na een gesprek wat we, vlak voor de Kerst 2011, met Frouke Schouwstra en Eddy Smid thuis hadden zijn er in overleg met de maatschappelijk werkster van Bódvalenke 45 zaadpakketten bij www.mercyseeds.nl besteld. Deze werden afgeleverd, voorzien van Hongaarse gebruiksaanwijzing, bij Frouke die begin 2012 weer naar Hongarije vertrekt. Deze pakketten zijn bedoeld voor de 45 gezinnen die in Bódvalenke wonen. Als zij een moestuin aanleggen kunnen zij daarvan de gehele zomer en winter leven. Dus hier komt een aardig stukje zelf werkzaamheid aan te pas. Hopelijk wordt dit een goed project.( zie voor een uitgebreid verslag via de index )

Transporten in 2012 naar Tsjechie:

1e Ook Tsjechië zijn we niet vergeten. Door tussenkomst van de familie Zonnenberg uit Oud-Loosdrecht hebben we kosteloos de volgende vrachten op 6 juni, 24 juli en 14 december naar St. Horozenkov en naar Vapenice kunnen sturen. De meegestuurde kleding, meubels enz. werden met open armen ontvangen.

2e 22 juni Uherský Brod; Tijdens ingelaste reis heeft de familie Breijer een partij kleding en babygoederen naar Uherský Brod gebracht. Via een maatschappelijkwerkster krijgen wij, van gezinnen die het niet zo breed hebben, een verlanglijstje met maten van de kleding en schoeisel. Wij trachten hier zoveel mogelijk aan te kunnen voldoen. Elke keer weer krijgen wij van hen blijken van dankbaarheid en staan wij toch weer versteld dat dit ook daar nog nodig is.

Hoe bekostigen wij dit allemaal?

U begrijpt dat deze activiteiten ook veel geld kosten. Dit jaar hadden we in het totaal € -13.393,03 aan transportkosten.

Ook konden we naar Bertus en Betsy € 1500,-- overmaken voor de Kerstpakketten en naar Eszther ten behoeve van Bodvalenka € 1000,-- hetgeen door de diaconie van de Protestantse Gemeente Naarden met 2000--aangevuld.. . Hiervoor voerden we het hele jaar door acties zoals: op 30 april Koninginnedagmarkt en 10 sep verkoop Open Monumentendag  1.123,65 Het oud papier bracht ook een mooi bedrag op n.l€ 1.552,83

U ziet het gebrek aan de Gele loods speelt ons parten. We konden dit jaar geen boekenmarkten houden hetgeen andere jaren een ruime bron van inkomsten gaf. Hopenlijk krijgen we dit jaar weer onderdak om de boekenmarkten te houden.

Daarnaast mochten we via de bank / giro en in de bus diverse giften ontvangen. In totaal € 9.412,10

De totale uitgaven van dit 2012 bedroegen € -17.272,82 en het saldo 2011 + de inkomsten 2012 = € 29038.48

zodat we 2013 konden beginnen met een batig slado van € 11.765.66 waarvan al direct de kosten van het transport van december 2012 af moest.

Presentaties:

Heeft u interesse in ons werk en wilt u wat meer weten dan kunnen wij fotoreportages via lichtbeelden komen vertonen. Dit deden we al op de Julianaschool te Bussum en de breiclub in Amsterdam.

Huisvesting:

We hebben tot 2017 de volgende contracten met: Toneelvereniging Tovenaar, Automobielbedrijf Mauritz en de Remonstrantsekerk in Bussum. Wij kunnen gebruik maken om het in ontvangst te nemen van goederen op de maandagavonden het oude VVV kantoor en brengen daarna de spullen naar Bussum of naar de containers. U begrijpt dat dit veel extra werk veroorzaakt. Vooral tijdens de transporten moeten de spullen van diverse lokaties gehaald worden en dat vraagt veel arbeidskrachten.

We hopen dat er toch weer een centrale inname-, sorteer- en opslagplaats komt zodat we de hele week door ons werk kunnen blijven verrichten...

Schoendozenacties:

Op de Julianaschool werd dit jaar weer een schoenendozenactie georganiseerd. De opbrengst was bijzonder groot. Een dikke honderd grotere en kleinere mooi ingepakte dozen mochten we bij de schoool komen ophalen. Dit jaar konden deze pakketten gelukkig weer met het laatste transport naar Hongarije. Ook hiervoor wordt een ieder hartelijk bedankt die hier aan meegewerkt heeft.

Wat zijn de plannen voor 2013:

1e. In de eerste plaats natuurlijk doorgaan met inzamelen van kleding, meubels, ziekenhuismaterialen enz. enz.;

2e. Uherský Brod blijven ondersteunen met datgene waar zij ons om verzoeken;

3e Spullen blijven inzamelen voor diverse ziekenhuizen in Hongarije;

4e De Roma’s blijven ondersteunen;

5e Het psychiatrisch centrum blijven ondersteunen met kleding enz.;

6e De dorpen Somogyaviszlo, Somogyapathie, Ketujfalu en Bódvalenke en hun omgeving trachten te helpen met diverse activiteiten;(zie voor uitgebreide informatie via de index)

7e Positief blijven reageren op alle hulpaanvragen die worden ontvangen;

Materiële ondersteuning :

We mochten materiële hulp ontvangen van de Groene Cirkel uit Huizen, Stichting Baby Hope uit Ter Aar, Firma Mauritz en de Gemeente Naarden, waarvoor ook onze hartelijke dank.

Mede dank zij u, de vrijwilligers en vele anderen kon dit allemaal gebeuren. Wij vertrouwen er op dat wij hiermee door kunnen gaan. Wel zijn wij afhankelijk van de medewerking van al degenen die een warm kloppend hart hebben voor hun medemens in nood.

Namens het bestuur van

Stichting De Poorters van Naarden,

Paul Vuijst

(Voorzitter)

 

 

 

Stichting De Poorters van Naarden