Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

Donatie

Wij willen U hartelijk dankzeggen voor de tijd die heeft willen vrijmaken om kennis te nemen van onze activiteiten.

Graag willen wij U nog meedelen dat we op zoek zijn naar  mensen die bereid zijn te investeren in de voortzetting van onze activiteiten voor o.a. Tsjechië, Hongarije, Polen, Albanië, Letland, Sri Lanka en daar waar nodig.

Ook U kunt zich aanmelden als donateur om zodoende uw steentje bij te dragen ter ondersteuning van ons werk.

Wij zijn door de belasting erkent als een Algemeen Nut Beogende Instelling waardoor uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is.

Naam: *
Adres: *
Postcode: *
Plaats: *
E-mail: *
Bedrag: *
Stichting De Poorters van Naarden