Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

Inzameling spullen

 

 

 DE SCHAKEL WEER OPEN VOOR INNAME

Stichting De Poorters van Naarden heeft weer een kleine opslagruimte ter beschikking. Hierdoor kunnen zij geen extra grote vrachten naar Hongarije versturen, maar kleinere ladingen. Dit heeft tot gevolg dat er meerdere auto's moeten rijden, de kosten weer oplopen en het einde van deze activiteit in zicht komt.

Wilt u ons helpen om door te gaan,  ga dan naar: http://www.poorters.nl/het-werk-financieel-ondersteunen

De volgende dinsdagavonden   ( 1 en 15 oktober)  is het gebouw  De Schakel aan de Kol.Verveerstraat 74 - 1411VE te Naarden-Keverdijk, dus om de week,  open van 18.30 tot 19.30 uur voor het inleveren van goederen voor de noodlijdende medemens in de voormalige Oostbloklanden.

Niet alleen kleding maar ook speelgoed, dekens en al datgene wat in en om het huis wordt gebruikt kan ingeleverd worden.

Medewerkers van Stichting de Poorters van Naarden dragen zorg voor de sortering, verpakking en transport van al deze goederen voor o.a. de zigeuners en andere minder bedeelden in Hongarije en Roemenie.

Blijft u ook meedoen door weer spullen te brengen of door een gift voor de transporten over te maken op bankrekening NL07RABO0383720095 ? De mensen in Hongarije zullen u er zeer dankbaar voor zijn en de stichting kan doorgaan met dit mooie werk.

Voor nadere inlichtingen 035-6947471 of 06-52084455

 

U kunt ook  een gift voor de transporten over maken op bankrekening NL07RABO0383720095 om de vrachtwagens te kunnen laten laten rijden?

De mensen in Hongarije en Roemenie zullen u er zeer dankbaar voor zijn en de stichting kan doorgaan met dit mooie werk.

Voor nadere inlichtingen 035-6947471 of 06-52084455

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Stichting De Poorters van Naarden