Stichting De Poorters van Naarden

Stichting De Poorters van Naarden

Stadsprijs Uhersky Brod

TOEKENNING VAN DE STADSPRIJS VAN UHERSKÝ BROD

u s n e s e n í

z 18. zasedání městského zastupitelstva v Uherském Brodě, dne 20. 9. 2000

18-02ch)

MZ schvaluje udělení Ceny Města Uherský Brod v roce 2000 těmto kandidátům:

- p. Františku Hodickému, nar. 7. 10. 1910, bytem Uherský Brod, Údolní 1307,

- p. Paulu Vuijstovi, nar. 22. 1. 1940, bytem Cattenhagenstraat 17, 1411 CR Naarden - Holandsko.

p. Zápeca

 

u s n e s e n í

z 53. zasedání městské rady v Uherském Brodě, dne 20. 9. 2000 - mimořádné

53-02 b)

MR doporučuje MZ schválit udělení Ceny Města Uherský Brod v roce 2000 dvěma kandidátům, a to p. Františku Hodickému, nar. 7. 10. 1910, bytem Údolní 1307, Uherský Brod a p. Paulu Vuijstovi, nar. 22. 1. 1940, bytem Cattenhagenstraat 17, 1411 CR Naarden - Holandsko.

p. Zápeca

 
Paul Vuijst nabízí pomoc potřebným
Dalším kandidátem na Cenu města Uh. Brodu je Paul Vuijst z holandského Naardenu. Našim čtenářům ho představuje Irena Koubová, jednatelka spolku Uh. Brod - Naarden, která ho navrhla.
„Pan Paul Vuijst je výrazná osobnost s velkým sociálním cítěním. Svou neúnavnou iniciativou a výbornými organizačními schopnostmi přispíval k úspěšné spolupráci a k rozvíjení partnerských vztahů mezi družebními městy Naardenem a Uh. Brodem. Velkou měrou se podílel na realizaci projektů, které byly zaměřeny na vylepšení prostředí a sociálních podmínek občanů našeho města. Jedná se především o mentálně postižené děti z Ústavu sociální péče pro mládež na ulici Okružní a staré občany, kteří bydleli a stravovali se v tehdejší „domovince", patřící Okresnímu ústavu sociálních služeb.
Největším přínosem pro obyvatele Uh. Brodu i širokého regionu byla jeho osobní iniciativa, kterou projevil v červenci 97 v souvislosti s povodněmi, které zasáhly region. V té době mi osobně telefonoval, aby se seznámil se situací ohrožení a ihned provedl finanční sbírku na pomoc postiženým na týdenním trhu v Naardenu, kde stál s bandaskou na mléko a kopiemi dopisů tehdejšího starosty J. Veselého a přednosty OkÚ I. Palackého. Televize tuto jeho iniciativu vysílala po celém Holandsku. Výnos činil přes 2000 ,- NLG. Bezprostředně poté založil nadaci na pomoc obětem záplav v Uh. Brodě, jejíž první transport odjel do našeho města už začátkem srpna. Každý pátek pak nadace sbírala šatstvo a materiál pro oběti záplav v ČR. 11. srpna 1997 Paul Vuijst zorganizoval benefiční koncert ve Velkém kostele v Naardenu s výnosem 46 000,- NLG. Poté přijel i s rodinou do Uh. Brodu a jednal o pomoci postiženým s přednostou OkÚ, ředitelem nemocnice i ředitelkou Oblastní charity. Koncem srpna pak bylo odesláno na účet nemocnice v Uh. Hradišti 35 000,- NLG a Charitě v Uh. Hradišti pro chráněnou dílnu na likvidaci škod způsobených záplavami 12 000,- NLG. Téměř za měsíc odjíždí druhý velký transport pomoci pro Uh. Hradiště. Další nákladní auto, naložené pomocnými materiály odjelo do Uh. Brodu, kde byly věci předány zdejší Charitě.
Na sklonku roku 1998 Paul Vuijst s přáteli zakládá novou nadaci „Stichting de Poorters van Naarden", jejímž cílem je: „poskytovat materiální a nemateriální pomoc obyvatelům a institucím v České republice, přednostně na doporučení Charity v Uh. Brodě a tam, kde je to zapotřebí".
Nákladní auta naložená materiální pomocí přijíždějí z Naardenu pak ještě v březnu 1999 a 2000.
Stichting De Poorters van Naarden